ජයග්‍රහණ වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

නිෂ්පාදන

අපි ගැන

සමාගම් පැතිකඩ

    about

යුහුආන් වින්ස් විදුලි සමාගම, සීමාසහිත යූහුආන් දූපතේ පිහිටා ඇති අතර එය "මුහුදු උද්‍යානය" ලෙස හැඳින්වෙන්නේ සුන්දර දර්‍ශන හා පහසු ප්‍රවාහන පහසුකම් සහිත ය; සමාගම පිහිටා ඇත්තේ වෙන්ෂෝ ගුවන් තොටුපලේ සිට කි.මී 100 ක් ද නිංබෝ ගුවන් තොටුපලේ සිට කි.මී 150 ක් ද ෂැංහයි ගුවන් තොටුපලේ සිට කි.මී. සමාගම උසස් තත්ත්වයේ තාක්ෂණික පර්යේෂණ හා සංවර්ධන කුසලතා කණ්ඩායමක් පිහිටුවා ඇත. නිෂ්පාදන ස්වාධීනව සැලසුම් කර ඇත්තේ ව්‍යුහය, යන්ත්‍රෝපකරණ සහ විදුලි මූලධර්ම අනුව ය.

පුවත්

news

උසස් තත්ත්වයේ නිෂ්පාදන නිර්‍මාණය කිරීම සඳහා, අපි නිෂ්පාදන සැලසුම් සහ ආයතනික සංස්කෘතිය ඒකාබද්ධ කර, විස්තර සඳහා අඛණ්ඩ උත්සාහයන් දරමින්, "නව සැලසුම, සියුම් ශිල්පීයභාවය සහ ප්‍රායෝගිකභාවය" යන තේමාව අනුගමනය කරන්නෙමු.

එක්සත් රාජධානියේ තරඟකාරී හා වෙළෙඳපොළ අධිකාරිය අඟහරුවාදා කියා සිටියේ පීපීඑල් ඩබ්ලිව්පීඩී නැෂනල් ග්‍රිඩ් පීඑල්සී විසින් සම්පුර්ණයෙන්ම අත්පත් කර ගැනීම පිළිබඳව අදහස් දැක්වීමට ආරාධනා කරන බවයි ...
“Comfortable electricity” should have “big power grid”
වාර්තාව: චීන රාජ්‍ය ජාල සංස්ථාවේ ඒකාබද්ධ යෙදවුමට අනුකූලව ජිලින් විදුලි බල සමාගම, සීමාසහිතව ට්‍රාන් ප්‍රවර්ධනය කරයි ...